“เหล็กแผ่น” กับ “เหล็กเส้น” แตกต่างกันอย่างไร

“เหล็กแผ่น” กับ “เหล็กเส้น” แตกต่างกันอย่างไร

“เหล็กแผ่น” กับ “เหล็กเส้น” แตกต่างกันอย่างไร

เหล็กเส้น

  • เกือบ 100% ใช้ในการก่อสร้างเป็นหลัก

เหล็กแผ่น

- นำไปใช้งานหลากหลายกว่ามาก ได้แก่ การก่อสร้าง งานโครงสร้างต่างๆ อุตสาหกรรมการผลิต  บรรจุภัณฑ์ งานชลประทาน ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ป้ายสัญญาณ เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ ยานพานะ เป็นต้น

  • การผลิตเหล็กแผ่นจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงกว่า
  • มีความบริสุทธ์ของเนื้อเหล็กกล้าและผิวเหล็กสูง
  • ใช้ได้ตามวัสถุประสงค์ของงาน


ทั้งนี้ทั้งนั้นการผลิตเหล็กเส้นต้องใช้เครื่องจักรต่างชนิดจากการผลิตเหล็กแผ่น ดังนั้นโรงงานหนึ่งๆ มักผลิตเหล็กเส้นหรือเหล็กแผ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าหากผลิตทั้งสองอย่าง จะต้องลงทุนเครื่องจักร 2 ทั้งชนิด (สายการผลิต 2 สาย) เป็นมูลค่ามหาศาล

Powered by MakeWebEasy.com